VIEW

PÁLENKA

Alternativní prostor pro kulturu, zábavu a volný čas. Místo konání koncertů, přednášek, divadla a dalších společensko-kulturních akci.
Pro klub jsem vytvořil logo, grafickou propagaci a fotografie z akcí.

ONLINE
ALTERNATIVNÍ PROSTOR PRO KULTURU, ZÁBAVU A VOLNÝ ČASPRINT

GALERIE