ŠVEJK

Známku jsem vytvořil v roce 2009 jako školní práci v rámci multimediálního ateliéru “Hledání české identity”.
Vydáno u příležitosti prvního českého předsednictví v Radě EU 2009.

 
"​​Co blázníte, vždyť jsou tady lidi!"